Phân vân giữa hai ngành quản trị du lịch

Thảm trạng của “niềm tự hào” du lịch I. Hàng trăm tour “giá sốc” được bán tại ngày hội du lịch TPHCM HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịchTheo đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình được thành lập trên cơ sở tách…